#inspektion #reparation #vedligeholdelse

Vi har mere end 19 års erfaring med design, konstruktion, fremstilling af glasfibertanke og -siloer samt anlæg til rensning og kondensering af røggas.

Vi udfører inspektion med henblik på at optimere omkostningerne til vedligehold i aktivets restlevetid og anvender NDT-ultralydsscanning af glasfiberlaminatet, som er en objektiv vurdering af restlevetiden. I svært tilgængelige områder eller hvor personer er i potentiel fare, er droneinspektion særdeles egnet i forhold til sikkerhed og nedetid.

Vi arbejder for en række forskellige industrier og sektorer, bl.a. den kemiske-, farmaceutiske-, og fødevareindustri samt spildevands- og energisektoren.


Ultralydsscanning
Anvendt i praksis siden 2008
Anvendt i praksis siden 2008

Droneinspektion

Visuel Inspektion

Kontakt
Henrik Kjærholm
Høgsholtvej 190
DK-7100 Vejle